Logo Niepodległa
Logo PANSA
A A A      
 
English version Kontakt    
zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka zdjęcie pażp czołówka

Airspace Strategy for Poland POLFRA O Film o PAŻP
Film o Podziale Polskiej Przestrzeni Powietrznej
Warsztaty

Drony ASM1
Strona projektu - Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym


Logo CEF

Informacje


2015.07.02, 12:02

Oferta Konsorcjum SOFIAXL w przetargu dla EUROCONTROL
PANSA_logo.jpg

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej wchodzi w skład Konsorcjum SOFIAXL, którego celem jest dostawa systemu CS4-AFUAS, którego odbiorcą będzie EUROCONTROL, a następnie zapewnienie obsługi i eksploatacji tego systemu w celu świadczenia usług dla europejskiego rynku żeglugi powietrznej. Konsorcjum SOFIAXL w ramach projektu dostarczy demonstrator systemu CS4-AFUA (Faza 1 - lata 2016-2017) a następnie, po podpisaniu opcjonalnej umowy, będzie zapewniało usługę dystrybucji i analizy danych AFUA dla użytkowników przyłączonych do scentralizowanego systemu (Faza 2 – 5 lat poczynając od 2018).2015.06.29, 12:57

Wystartował kolejny kurs kandydatów na kontrolera ruchu lotniczego
nowy_kurs_29.06.15.jpg

Grupa 17 kandydatów na kontrolera ruchu lotniczego rozpoczęła dziś kurs podstawowy, otwierający drogę do uzyskania licencji kontrolera ruchu lotniczego.
Kandydaci przeszli nabór przeprowadzony zgodnie z opracowanym w PAŻP długoletnim planem szkoleń na lata 2015 – 2019. Szkolenia odbywać się będą w Ośrodku Szkolenia Personelu Służb Ruchu Lotniczego Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej w Warszawie oraz jednostkach terenowych. Wprowadzane w tym roku zmiany w systemie szkolenia, takie jak intensyfikacja programu, optymalne wykorzystanie kadry szkoleniowej oraz stworzenie nowoczesnej bazy symulatorowej, przyspieszą czas szkolenia kandydatów do uzyskania licencji KRL do około 20-22 miesięcy.2015.06.17, 20:32

Miliony na rozwój infrastruktury lotniczej w Polsce
poiis_17.06.15_podpis.jpg

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisały aneks do umowy o dofinansowanie projektu „"Rozwój infrastruktury państwowego zarządzania ruchem lotniczym"” współfinansowanego przez Unię Europejską ze śœrodków Funduszu Spójnośœci w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i ŒŚrodowisko 2007-2013, Priorytet VI Drogowa i lotnicza sieć TEN-T, Działanie 6.3 Rozwój sieci lotniczej TEN-T.2015.06.17, 09:00

Praktyki w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej
praktyki.jpg

Jesteś studentem i myślisz o uzupełnieniu nauki praktyczną wiedzą zawodową?
Jesteś entuzjastą lotnictwa i szukasz pomysłu na własny rozwój?

Zacznij realizować swoje marzenia! Skorzystaj z zaproszenia i przystąp do programu praktyk studenckich w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.